Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Flexibla enhetsaggregat

Zpaze
Publicerad: 21 mars 2017

Från Voltair kommer en ny produktserie – Zpaze. Det är kompakta enhetsaggregat baserade på motströms- och korsströmsvärmeväxlare av aluminium. 

Zpaze finns i tre grundkonstruktioner för olika behov och krav:

• Zpaze MM-T – Aggregat med temperaturoptimerad motströmsvärmeväxlare. Elva varianter för luftflöden* 0,10–2,75 m³/s.
• Zpaze MK-P – Aggregat med tryckoptimerad korsströmsvärmeväxlare. Tio varianter för luftflöden* 0,35–4,45 m³/s.
• Zpaze MK-T – Aggregat med temperaturoptimerad korsströmsvärmeväxlare. Sex varianter för luftflöden* 0,75–4,85 m³/s.

*Vid flödesområdets max uppfylls ERP2018-kraven vid externt tryckfall 200 Pa.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2017
VoltAir System AB
www.voltairsystem.com
08-560 365 00