Produktkategorier: Ventilation, Luftbehandling

Flexibelt system fyller många behov

Ava
Publicerad: 21 mars 2017

Nya Halton Ava är en lösning för uppvärmning, kylning och tilluft. Systemet ska vara lätt att anpassa till olika lokalers arkitektur, belysning och ytor.

Lösningen grundar sig på en tunn strålningspanel, som reglerar temperaturen inomhus genom yttemperaturen. Ava har också integrerad tilluft i panelerna, och det finns möjlighet att välja till frånluft. Panelens yta är slät på båda sidorna, vilket minskar ansamlingen av damm och gör rengöring lättare.

– Vi har lyssnat noga på kundernas önskemål och har strävat efter att kombinera möjligast lätta och snabba installation för en säker och kontrollerbar inneklimatlösning, där luften tillförs på rätt sätt och förhållandena är optimala för dem som vistas i lokalerna, säger Janne Summanen, ansvarig för Haltons produktsegment High Class Office, i ett pressmeddelande.

Halton Ava möjliggör även en lösning till hela arbetsrummets innertak, där man kan integrera belysning, eluttag och släckningssystem. Kunden kan också välja ytmaterial till panelerna från Halton sortiment i önskad kulör.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2017
Halton AB
www.halton.com
08-446 39 00