Produktkategorier: Ventilation, Dragskåp

En tyst evolution

ATTD
Publicerad: 28 september 2017

Fläkt Woods nya anslutningslådor är utvecklade för att klara dagens och morgondagens krav på enkel projektering, montering, drift och underhåll.

ATTD är företagets ”premiumlåda” med låga ljudnivåer medan ATTS är framtagen för extra kompakta installationer. Båda har en nyutvecklad injusteringsspindel som ska vara enkel, säker och smidig, uppger Fläkt Woods.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2017
Fläkt Woods AB
www.flaktwoods.se
0771-26 26 26