Produktkategorier: Ventilation, Aggregat, Värmeväxlare

Effektivt utan luktöverföring

Envistar Top
Publicerad: 26 januari 2017

Nu finns Envistar Top från IV Produkt även med motströmsvärmeväxlare. Värmeåtervinningen har verkningsgrad strax över 85 procent och är kombinerad med ett patenterat avfrostningssystem kallt ODS, Optimized Defrosting System, som ska ge energieffektiv och säker drift, enligt IV Produkt.

Motströmsvärmeväxlare har skilda luftvägar som gör dem till en passande lösning för bostäder och andra lokaler där det är viktigt med hög driftsäkerhet och minimal luktöverföring. Envistar Top har kompakt storlek som passar byggnader med begränsat utrymme för tekniska installationer.

Aggregaten finns i fyra storlekar: 04, 06, 10 och 12, för luftflöden 0,13–1,15 kbm/s. De kan även levereras i delat utförande.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2017
IV Produkt AB
www.ivprodukt.se
0470-75 88 00