Produktkategorier: Ventilation, Luftbehandling

Effektiv luftbehandling för små lokaler

Save VTC 200
Publicerad: 15 juni 2014
Save VTC 200 från Systemair är ett nytt luftbehandlingsaggregat för små lokaler. Tänkbara applikationer är lägenheter, enfamiljshus och mindre affärslokaler.

VTC 200 är ett komplett toppanslutet aggregat försett med energieffektiva EC-fläktar och integrerad intelligent styrutrustning. För att kunna ge bästa tänkbara driftekonomi är VTC 200 försett med högeffektiv motströmsväxlare i plast som ger uppemot 90 procent verkningsgrad, menar Systemair.

För att få en lätt, lufttät och tyst lösning är VTC 200 uppbyggd av EPP (expanderad polypropylen), en viktig faktor som också bidrar till den höga verkningsgraden.

VTC 200 ställs enkelt in för olika driftbetingelser med den digitala panelen som sitter väl synlig på utsidan av aggregatet. Användaren kan enkelt ändra bland annat luftflöde, tilluftstemperatur och veckoschema.

För att säkerställa optimal energiåtervinning är VTC 200 utrustad med en förbigång vid värmeväxlaren. Styrutrustningen har flera inbyggda automatiska avfrostningsprogram för vinterdriften. Sommardriften har automatisk urkoppling av värmeåtervinningen via samma förbigång.

Save VTC 200 passar luftflöden upp till 50 l/s vid 100 Pa och är lämplig för lokaler med golvyta upp till 160 m2.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2014
Systemair AB
www.systemair.se
0222-440 00