Produktkategorier: Ventilation, Spjäll, Styrdon, spjäll

Bygger på prisbelönt teknik

UltraLink
Publicerad: 23 januari 2018

Lindabs prisbelönta UltraLink finns nu i en integrerad lösning med mätutrustning och spjäll. Detta ska hjälpa användarna att sänka energianvändningen och minska driftskostnaderna, menar Lindab.

– Stor tryckförlust i ventilationssystem och svårigheter att mäta luftflödet med hög noggrannhet vid låga lufthastigheter har länge varit ett stort problem, vilket resulterar i onödigt hög energianvändning och höga driftkostnader. Bygg-entreprenörer och fastighetsutvecklare begär i allt större utsträckning nya sätt att optimera och modernisera ventilationssystem, säger Torbjörn Bruzelius, produktchef för ventilationsprodukter på Lindab, i ett pressmeddelande.

UltraLink har inga inskjutande delar, utan använder sig av ultraljudssensorer.

Därför påverkas inte luftflödet och inga extra tryckförluster uppstår i systemet.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2018
Lindab Sverige AB
www.lindab.se
0431-850 00