Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Aggregatet blir tätare

Geniox
Publicerad: 20 februari 2020

Systemair fortsätter att utveckla aggregatserien Geniox.

Höljet håller läckageklass L1 (M) för att minimera värmeförluster och köldbryggor och spara energi. Dessutom skyddar höljet de inre funktionerna och är mycket effektivt för ljudisolering, uppger Systemair.

Aggregatets L1-klass är särskilt viktigt för sjukhus, apotek och andra tillämpningsområden med strikta hygienkriterier. Där krävs täta luftbehandlingsaggregatet så att uteluft inte sugs in och förorenar tilluften förorenas.

Geniox täthet är certifierad av Eurovent.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2020
Systemair Sverige AB
www.systemair.se
0222-440 00