Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Aggregat spar yta

eCO Top
Publicerad: 26 oktober 2016

eCO Top är en ny serie toppanslutna luftbehandlingsaggregat från Fläkt Woods som kan spara stor uthyrningsbar yta för fastighetsägare.

Aggregaten, med roterande värmeväxlare, toppanslutna kablar, rör och kanaler, finns i tre storlekar för luftflöden upp till 0,8 m³/s. Tillsammans med Fläkt Woods serie eQ Top erbjuds nu en komplett serie toppanslutna luftbehandlingsaggregat med flöden upp till 1,4 m³/s.

eCO Top har en konstruktion som skiljer sig från traditionella luftbehandlingsaggregat med toppanslutna kanaler. Ett traditionellt gavelanslutet aggregat kräver flera kanalböjar och vinklingar för att ansluta mot systemet, vilket tar plats, menar Fläkt Woods.

eCO Top passar för installation i trånga utrymmen, och aggregatets design och låga ljudnivå möjliggör även placering i publika utrymmen, vilket kan spara in ett dedikerat fläktrum.
Enligt Fläkt Woods har man även satsat på ett modernt och enhetligt utseende så att aggregatet kan placeras helt synligt. Aggregatet är vitlackerat och det finns även täckplåtar i samma kulör som döljer kanalerna som tillval.

Fakta:
• Roterande värmeväxlare med upp till 85 procent verkningsgrad.
• Inpassage genom 900 mm öppning.
• 50 mm hölje med isolering för låg ljudnivå – mindre än 35 dB(A) 3 m från aggregatet.
• Påsfilter för lågt tryckfall.
• Optimerad prestanda med komplett paket av styrfunktioner.
• Konfigurering med CURO Touch.
• Digital installationsguide för enkel igångkörning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2016
Fläkt Woods AB
www.flaktwoods.se
0771-26 26 26