Produktkategorier: Värme / Drift, Pumpar

Vakuum utan olja

DHS 065-200 VSD+
Publicerad: 17 april 2019

Atlas Copco lanserar en oljefri skruvvakuumpump, DHS 065-200 VSD+.

Den ska ha lägre livscykelkostnader, högre produktivitet, mindre energianvändning och enklare underhåll, uppger Atlas Copco.

DHS 065-200 VSD+ är byggd för snabba cykler och kontinuerlig drift, och ska passa särskilt bra för känsliga applikationer inom vakuumtorkning, papperskonvertering och elektronik- och livsmedelsindustrin. Pumpen kräver varken vatten- eller oljeavkylning och avger inga oljeföroreningar, inklusive oljeaerosoler, till den omgivande luften.

En variabel skruvdesign kombinerad med få och robusta delar bidrar till att öka pumpens effektivitet och minskar kostnaderna för underhåll. Det ljuddämpande och robusta höljet säkerställer tyst och vibrationsfri drift, även på pumpens högsta varvtal.

DHS 065-200 VSD+ har styrsystemet MK5 Elektonikon som gör det möjligt att integrera vakuumpumpen i intelligenta digitala nätverkssystem.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2019
Atlas Copco
www.atlascopco.com/sv-se
08-743 80 00