Produktkategorier: Värme / Drift, Styrdon, ventiler, Teknisk armatur

Uppkopplad vattenkontroll

Grohe Sense och Sense Guard
Publicerad: 19 december 2017

Grohe Sense och Sense Guard är Grohes senaste lösningar för framtidens smarta bostäder. Vattendetektorn Sense övervakar både rumstemperaturer och fuktnivåer samt upptäcker eventuell frostrisk. Vattenfelsbrytaren Sense Guard installeras på husets inkommande vattenledning och kan stoppa vattenflödet automatiskt vid läckor.

Sense placeras i utrymmen där det finns risk för fukt och vattenskador. Den varnar direkt om detektorns botten berörs av läckage eller översvämning. Dessutom övervakar den rummets temperatur och fuktnivå samt upptäcker eventuell frostrisk. Den ger varningar om nivåerna blir för höga eller för låga.

Sense Guard installeras på husets inkommande vattenledning och upptäcker frostrisk eller sprickor i rörsystemet nedströms och stänger av vattentillförseln automatiskt om det behövs. Ett mikroläcktest utförs en gång vartannat dygn. Vattenfels­brytaren spårar även vattenanvändningen och övervakar kontinuerligt vattenflöde, tryck och temperatur så att användare när som helst kan kontrollera sin individuella vatten­förbrukning.

Grohes Sense-system bygger på trådlös LAN-teknik, som styrs via Grohe Ondus-app. Appen gör det möjligt att kontinuerligt övervaka och kontrollera Sense och Sense Guard – när och var som helst.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2017
Grohe A/S
www.grohe.se
0771-14 13 14