Produktkategorier: Värme / Drift, Styrdon, ventiler

Ultraljudsteknik mäter vattenflöde

BOA-Control EKB och BOA-Control IMS EKB
Publicerad: 21 februari 2019

KSB:s nya ventilserier BOA-Control EKB och BOA-Control IMS EKB är avsedda att användas i dricksvattenförsörjning, i klimatanläggningar och i kylkretslopp.

De kombinerar avstängning, reglering och mätning i en enda ventil.

Mätningen sker med hjälp av ultraljudsvågor som registrerar flödet genom att mäta skillnad i transittid. Insamlade data kan sparas på plats med ett mobilt mätinstrument eller kontinuerligt överföras till en kontrollstation via ett permanent anslutet mätinstrument.

Ultraljudstekniken använder två sensorer i ventilen som ansluts med elkablar. På så sätt undviks läckor och det är möjligt att räkna ut flödesmängden medan handvredet används oberoende av ventilens position och minsta differenstryck, menar KSB.

Det går att ansluta sensorerna på två sätt. BOA-Control EKB lämpar sig för mobil ultraljudsmätning, sensorerna kopplas endast vid behov samman med ventilhuset med hjälp av magnetkoppling.

BOA-Control IMS EKB har sensorerna monterade på ventilhuset och kan användas till permanent mätning. Tillsammans med ett smart eldon kan ventilen då fungera som en helautomatisk reglerings- och mätenhet.

Ventilerna (DN 15–100) är godkända för dricksvatten. Dessutom uppfyller ventilerna säkerhetskraven i direktivet om tryckbärande anordningar för vätskor i Grupp 2.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2019
KSB Sverige AB
www.ksb.se
031-720 24 00