Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Ultraljud mäter och balanserar

Boa-Control
Publicerad: 17 december 2015

De nya ventilserierna Boa-Control och Boa-Control IMS från KSB förenar tre funktioner i en och samma ventil: avstängning, balansering och flödesmätning. Ventilerna ska huvudsakligen användas för hydraulisk balansering i varmvattenburna värmesystem, luftkonditioneringssystem och kylkretsar samt på andra områden för mätning av flödesmängder och temperaturer. Den nya lösningen sparar in kostnaderna för inköp och installation av ytterligare ventiler. Den kräver dessutom mindre installationsutrymme, menar KSB.

Ventilserierna använder ultraljudsvågor för registrering av flödesmängden genom att mäta skillnader i transittid. Samtidigt registreras vätsketemperaturen med en inbyggd temperatursensor. Den insamlade datan kan sparas på plats med ett mobilt mätinstrument eller kontinuerligt överföras till en kontrollstation via ett stationärt mätinstrument.

Ultraljudsmätningen sker med två sensorer på Boa-ventilen. Till skillnad från tryckdifferensmätning är ventilen och mätinstrumentet sammankopplade med elkablar i stället för med två tryckmätningsslangar. Detta förhindrar läckage och minskar skaderisken för driftpersonalen vid arbete med varmvatten. Dessutom kan flödesmängden mätas medan handratten manövreras, oberoende av ventillägen och minsta tillåtna tryckdifferenser.

Sensorerna kan monteras på två olika sätt beroende på användningsområdet:
1. Boa-styrningens balanseringsventil är förberedd för sensorer för ultraljudsmätning. De monteras inte permanent, utan sätts fast på ventilhuset med en magnetanslutning. I kombination med mätinstrumentet Boatronic-MS kan mätningarna ske med flera ventiler i detta utförande.
2. Ett annat alternativ är typserien Boa-Control IMS. Här är sensorerna permanent anslutna på Boa-ventilen. Mätinstrumentet Boatronic MS-420 sänder kontinuerligt värden om flöde och temperatur via en 4–20 mA-signal till ett system på en högre nivå. I detta utförande har varje enskild ventil ett eget mätinstrument monterat på ventilen. I kombination med ett intelligent, elektriskt ställdon kan ventilen även användas som en helautomatisk regler- och mätventil.

Enligt KSB har mätnoggrannheten ytterligare förbättrats och det tillåtna mätområdet utökats sedan den föregående generationen. Fler funktioner i form av felmeddelanden, mätdataprotokoll och indikatorer för flödesriktningen gör systemet ännu mer tillförlitligt.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2015
KSB Mörck AB
www.ksb.se
031-720 24 00