Produktkategorier: Värme / Drift, Pumpar

Trio håller trycket

KSB Delta Primo
Publicerad: 17 juni 2019

KSB lanserar tryckstegringsanläggningarna i serien KSB Delta Primo.

De är utrustade med två eller tre högeffektiva tryckstegringspumpar från KSB:s produktfamilj Movitec. Maximal pumpkapacitet per anläggning är 67,5 m³/h och maximal uppfordringshöjd är 134 m.

Anläggningarna finns i tre utrustningsvarianter K, VP och SVP. Mikroprocessor styr pumparna i en kaskad­koppling, K-utförande, eller reglerar trycket via frekvensomformare, VP och SVP. Med fältbussgränssnitt kan de även styras via en extern dator.

Pumpen startar när ett tryckfall i ledningsnätet uppstår genom att en förbrukare öppnar flödesuttag. När trycket i membranbehållaren stiger stannar KSB Delta Primo. Vid vattenbrist i inloppet stoppar mikroprocessorstyrningen automatiskt anläggningen för att förhindra skadlig torrkörning.

SVP-versionen är utrustad med effektiv, IE5-klassad synkron reluktansmotor. K- och VP-varianterna är utrustade med IE3-klassade motorer.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2019
KSB Sverige AB
www.ksb.se
031-720 24 00