Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Trimmar via nätet

Ngenic Tune
Publicerad: 21 november 2019

Ngenic Tune är tre vita dosor som tillsammans samlar in information om väder, inne- och utetemperatur och hjälper till att optimera husets värmesystem.

Användaren får full kontroll över sin uppvärmning genom en mobilapp.

Systemet har en trådlös innegivare som placeras cirka 1,5 meter över golv i det rum som representerar huset bäst. Den samlar in information om temperatur, solinstrålning och luftfuktighet.

Det har också en gateway för att visa all data i mobilappen och för att Ngenic Tune ska kunna göra beräkningar.

Till sist ingår en styrdosa för att kontrollera att värmesystemet ger rätt temperatur oavsett väder och vind. Skulle den någon gång tappa kontakt med internet går styrdosan automatiskt in i ett ”Smart Passive-mode”.

Enligt Ngenic stöder systemet i stort sett alla bergvärme- och frånluftvärmepumpar och dessutom de flesta elpannor och fjärrvärmeanläggningar.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2019
NGENIC
www.ngenic.se
0705-70 70 17