Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Styr utan slöseri

e-manager
Publicerad: 17 april 2019

Från EcoForest kommer energiförvaltarna EcoSmart e-system och Eco­Smart e-manager.

De ska kunna ackumulera energi och styra värmepumpar i kombination med el från solceller, vindkraft och vattenkraft så att energi aldrig slösas bort.

Systemen tillåter användaren att minska eller eliminera behovet av elektriska batterier, som annars är ett dyrt komplement och ofta behövs för lagring av energiöverskott i solcellsanläggningar.

Den ska också kraftigt minska energikostnaderna genom mjukvara som analyserar förnybar överskottsenergi, variation på elpriser samt anläggningens effektbehov.

Energiförvaltarna läser kontinuerligt av elanvändning och elproduktion. Genom värmepumpen får de också information om det termiska behovet och kan ändra inställningar i värmepumpen i realtid för att förbättra verkningsgraden och ackumulera energi i form av värme och/eller kyla. På så vis höja egen­användningen genom att utföra en nollbalans mellan produktion och användning.

EcoSmart e-system och e-manager fungerar med både en- och trefassystem och placeras normalt i närheten av värmepumpen. För närvarande är systemet endast kompatibelt med EcoForests egna värmepumpar Ecogeo och Ecoair.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2019
Ecoforest
ecoforest.es/sv
0034-986 26 21 84