Produktkategorier: Värme / Drift, Värmeväxlare

Sparar 30 procent

Showerheat
Publicerad: 26 januari 2017

Showerheat är en typgodkänd duschvärmeväxlare som monteras under en duschkabin eller badkar. Enligt Kattfotens Energikonsult, som utvecklat Showerheat, kan upp till 30 procent av energianvändningen minskas vid bad- eller duschplatsen.

Värmeväxlaren består av två slangar av rostfritt stål inskjutna i varandra och ersätter avloppet som normalt går från utloppet från duschkabinen till golvbrunnen. Inkommande kallvatten leds genom spalten mellan inner- och ytterslang och förvärms av det varma, använda duschvattnet.

Showerheat finns i två storlekar med anslutning 32 eller 40 mm. Kallvattensidans anslutningsdimension är 1/2", R15. Den totala längden är 1 750 mm och avståndet mellan kallvattenanslutningarna är 1 500 mm.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2017
Kattfotens Energikonsult
www.showereheat.se
070-568 75 92