Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Reglerar värmen smart

Melbus Heating
Publicerad: 26 april 2018

Melbus Heating från Mitsubishi Electric är en standardiserad värmecentralstyrning för anläggningar med bolagets värmepumpar.

Systemet kan hantera upp till sex värmepumpar och kringutrustning som tillskottsvärme och cirkulationspumpar. Enligt Mitsubishi Electric är styrsekvensen av värmepumparna optimerad för bästa driftekonomi, komfort och ljudnivå. Vid driftsättningen väljs systemvarianter och driftsparametrar väljs på en touchfärgskärm. Anläggningen kan sedan övervakas och styras med Modbus TCP eller via standard MC protokoll.

Värmeregleringen styrs antingen av en utomhuskompenserad kurva eller med fast framledningstemperatur. Varmvatten regleras med börvärdestemperatur i förvärmningstank och eventuellt tillskott i slutberedare. Cirkulationspumpar, tillskott- och växelventiler kan styras från Melbus Heating som är en komplett styrutrustning.

Melbus finns även i en variant för kyl/värmepumpanläggning i kombination med ventilationsaggregat: Melbus-Vent 5.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2018
Mitsubishi Electric i Sverige
www.mitsubishielectric.se
08-625 10 00