Produktkategorier: Värme / Drift, Shuntar, Teknisk armatur

Nytt steg i shuntutveckling

TA-PICL
Publicerad: 21 mars 2017

IMI Hydronics nya TA-PICL shuntgrupp ska vara lätt att dimensionera, enkel att injustera, har alltid bra auktoritet och ger möjlighet att mäta det tillgängliga trycket. PICL står för Pressure Independent Control Loop, det vill säga en tryckoberoende reglerkrets. Den gör att TA-PICL ger tryckoberoende styrning, oavsett tillgängligt tryck till kretsen. Shuntgruppen är tänkt att användas i bland annat ventilationsbatterier, radiatorsystem och golvvärmesystem. Den tillverkas i storlekarna DN 15 till DN 32.

TA-PICL innehåller den tryckoberoende styr- och injusteringsventilen, TA-Modulator. Den har unik EQM-karakteristik (logaritmisk) som ska ge bästa möjliga modulerande styrning, menar IMI Hydronic.

På primärsidan är injusteringen tryckoberoende och på sekundärsidan säkerställer injusteringsventilen STAD noggrann injustering. Det ska också vara enkelt att kontrollera och diagnostisera anläggningen med hjälp av mätpunkter för flöde, tillgängligt tryck, effekt och temperaturer. Dimensionering görs genom att välja den dimension som klarar primärflödet och ta reda på tryckfallet för sekundärsidan, uppger IMI Hydronics.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2017
IMI Hydronic Engineering AB
www.imi-hydronic.com/sv
020-81 00 22