Produktkategorier: Värme / Drift, Pumpar

Nytt pumphjul suger bättre

Movitec
Publicerad: 17 januari 2019

KSB har utvecklat ett nytt pumphjul till flerstegshögtryckspumparna i serien Movitec. Det nya pumphjulet ska avsevärt förbättra pumparnas sugförmåga, NPSH-värde, uppger KSB.

Det gäller framför allt tillämpningar med kritiska tillströmningsförhållanden, exempelvis pannmatning, då en pump måste suga upp media från lågt liggande tankar eller med höga temperaturer.

Kavitation kan uppstå i det första pumpsteget på grund av tryckfall. Detta leder till överdrivet slitage på pumpdelar eller motorlager och pumpens livslängd minskar på grund av skadade delar och en överbelastad hydraulik.

Det nya pumphjulet är ett alternativ till standardpumphjul i Movitec-serien. Pumphjulet förbättrar pumpens NPSH-kurva genom ändrad inloppsdiameter, skovelblad med ett något diagonalt genomflöde samt ny form på mellanhuset.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2018
KSB Sverige AB
www.ksb.se
031-720 24 00