Produktkategorier: Värme / Drift, Pannor

Liten panna värmer

Elpanna Kompakt
Publicerad: 25 mars 2019

Thermotech Elpanna Kompakt är en liten och kompakt elpanna för snabb och enkel installation inomhus.

Den finns i tre storlekar, 4,5–9 kW och passar medelstora objekt, såsom garage, fritidshus, uterum och villor 90–180 m2.

Pannan är förinställd för golvvärme och givare för utomhustemperatur, men det kan anpassas till andra behov. Givare för utomhustemperatur följer med elpannan och ansluts via kretskortet.

Varje storlek har tre effektsteg:
> 4,5 kW (2,25/3,4/4,5) passar upp till 90 m2.
> 6 kW (3/4,5/6) passar upp till 120 m2.
> 9 kW (3/6/9) passar upp till 180 m2.

Rekommenderade effekt­behovet är 50 W/m2. Varje effektsteg in- och urkopplas på signal från en inbyggd termostat.

Elpannan är komplett monterad med cirkulationspump, expansionskärl, säkerhetsventil, överhettningsskydd, manometer, termometer samt givare för utomhustemperatur.

Alla inställningar sker på frontpanelen som ska vara lätt att öppna för service. Det går även att utrusta elpannan med en rumstermostat som slår av pumpen när önskad rumstemperatur uppnås. Elpannan är isolerad med 15 mm Evocell.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2019
Thermotech Scandinavia AB
www.thermotech.se
060-50 10 00