Produktkategorier: Värme / Drift, Mätare

Kombinerad mätare och kalkylator

SSCU-serien
Publicerad: 17 januari 2019

SSCU-serien från Regin ersätter de flänsade ultraljudsmätarna US-S/FFL och används för att registrera hur mycket energi som används i olika typer av fastigheter.

Det är kombinerade mätare med samma dimensionsområde, byggmått för rörinstallation och funktioner som US-S/FFL. Serien har också nästa generations kalkylatorenhet med möjlighet till extern matning.

Mätarna ger information om aktuell användning, månatliga värden med mera, samt skickar ut felmeddelanden för åtgärd. Vid första användningstillfället går det att välja om flödesmätaren ska installeras i returledningen eller framledningen.

Som tillbehör finns 230 V- och 24 V-matning via nätdelarna Powerpack-EM eller Powerpack-EM-24, dykrör, samt ersättningsbatteriet Battery-EM. Det finns också möjlighet att byta kommunikationsgränssnitt efter att mätaren blivit installerad.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2018
Regin AB
www.regin.se
031-720 02 00