Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

IoT ger bättre ventilation

Explora CO2 och Explora Particles
Publicerad: 21 november 2019

Nu kommer nya IoT-kopplade givare för inneklimat. Det är Explora CO2 och Explora Particles.

Förutom den uppenbara mätningen av koldioxid respektive partiklar mäter båda givarna också temperatur och luftfuktighet.

Givarna är utvecklade i samarbete mellan mätteknikföretaget Senseair och IT-företaget Talkpool. Enligt Senseair ska de nya givarna bidra till stora energibesparingar genom behovsstyrd ventilation.

Givarna är certifierade för att kopplas till LoRaWAN-nätverk, nätverket som används för att trådlöst ansluta batteridrivna enheter till internet.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2019
Senseair
www.senseair.com
0653-71 77 70