Produktkategorier: Värme / Drift, Styrdon, ventiler, Teknisk armatur

Inga fler skador från läckande maskiner

TeceGuard Plug-in
Publicerad: 30 augusti 2019

TeceGuard Plug-in är en läckagebrytare som stänger av vattnet och elen så fort en läcka uppstår.

Brytaren fokuserar stort på kök där statistik vittnar om allt fler vattenskador på grund av diskmaskiner, vattenanslutna kylskåp och andra hushållsmaskiner som kan läcka där det saknas våtrumssäkring.

Enligt Tece kan TeceGuard Plug-in undvika vattenskador helt. Anslutna maskiner övervakas av en vattensensor som kontinuerligt känner av om det uppstår läckage. Vid en läcka stängs vatten och el av och systemet larmar med en tydlig pipsignal.

TeceGuard Plug-in har styrenhet, motorventil och vattensensor. Styrenheten som sätts direkt i vägguttaget, indikerar om vattnet är på eller av samt larmar. Elen till den maskin som ansluts kopplas till styrenheten och vid läcka stängs elen till maskinen omedelbart av.

Systemet finns med en eller två motorventiler som monteras på vattenledningen. Vill man montera systemet i till exempel ett diskbänksskåp, använder man två ventiler – en för kallvatten och en för varmvatten.

Enligt Tece är TeceGuard Plug-in godkänd av SINTEF Byggforsk och är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

Produkten presenterades i VVS-Forum 7-8/2019
TECE Sverige AB
www.tece.com/se
031-761 05 00