Produktkategorier: Värme / Drift, Teknisk armatur

Inbyggd magnet tar bort smuts

SpiroCombi Magnet och SpiroTrap Magnet
Publicerad: 23 januari 2014
SpiroCombi Magnet och SpiroTrap Magnet från Retherm Armaturjonsson är avskiljare som skyddar pumpar med magnetiska rotorer och andra systemkomponenter mot magnetit. Enligt tillverkaren separerar de effektivt både magnetisk och icke-magnetisk smuts.

En magnetkonstruktion i dykröret samlar upp den magnetiska smutsen (magnetit). Genom att dra i en flexibel dragmekanism följer magnetiten magneten nedåt och samlas på enhetens botten. När en dräneringsventil öppnas spolas smutsen ut snabbt med hjälp av trycket i systemet.

SpiroCombi Magnet och SpiroTrap Magnet är enkla och smidiga att använda och man slipper kletiga magnetstavar som behöver plockas ur systemet. Kompakt och smart design förenklar installationen och magneten sitter torrt och stadigt monterad i dykröret, menar Retherm Armaturjonsson.

Avskiljarna finns i dimensioner DN 50–100 för flöden upp till 47 m3/h vid flödeshastigheten 1,5 m/s.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2014
ReTherm Kruge AB
www.rethermkruge.se
0102-200 200