Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Håller koll på flödet

Calair-PR
Publicerad: 04 september 2017

Tryckregulator Calair-PR från Calectro har uppgraderats till ny 230 V-modell och dessutom fått en systermodell med 400 V matning.

Förutom inbyggd tryckgivare, Modbus, larmrelä och digitala ingångar har modellerna även en inbyggd klockfunktion med veckoschema. Via klockmodulen går det att enkelt ställa in aktivering av alternativt börvärde, menar Calectro.

Calair-PR är en allt-i-ett-lösning som mäter differenstrycket och reglerar ventilationsanläggningens fläkt via en 0–10 V signal. Tryckregulatorn är mycket lättinstallerad och injusteringen går snabbt via den tydliga OLED-displayen.

Calair-PR-1F har 230 V matning och Calair-PR-2F har 400 V matning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 7-8/2017
Calectro AB
www.calectro.se
031-69 53 00