Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Håller koll på brandfunktionerna

Fenix
Publicerad: 17 januari 2020

Fenix är ett nytt system för styrning och övervakning av spjäll med brand- eller brandgasfunktion samt detektorer från Bevent Rasch.

Det kan övervakning av upp till 16 brandspjäll och hanterar även 0-10V (reglerande) brandspjäll. Detektering av anslutna spjäll och rökdetektorslingor sköts automatiskt.

Den interaktiva touchdisplayen ger dynamiska felsökningsbilder i med åtgärdsförslag för varje potentiellt fel. Det ska också vara enkelt att sektionera brandceller eller att utöka systemet med slavenhet Fenix+.

Nätverksgränssnittet är Modbus TCP/BACnet IP.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2019
Bevent-Rasch AB
www.bevent-rasch.se
033-23 67 80