Produktkategorier: Värme / Drift, Pannor

Gödsel ger värme

Swebo Biotherm Gen 6
Publicerad: 04 september 2017

Swebo Bioenergy lanserar nu Swebo Biotherm Gen 6, ett mindre biobränsleeldat system i effektstorleken 200–1000 kW.

Enligt företaget är systemet det första som följer EU:s nya direktiv gällande emissioner och utsläpp av stoft från eldning av animaliska biprodukter, exempelvis hästgödsel.

Pannorna är utrustade med ett automatiskt styrsystem kopplat till nätet som ska underlätta support. Det har bland annat kontinuerlig övervakning av brännkammarens förbränning och registrerar larm samt ovanliga händelser. Normalt finns sådana system bara på stora fjärrvärmeverk, menar Swebo Bioenergy.

Produkten presenterades i VVS-Forum 7-8/2017
Swebo Bioenergy
http://swebo.com
0921-57 800