Produktkategorier: Värme / Drift, Shuntar

Ger rätt flöde till golvet

VS2
Publicerad: 20 juni 2017

LK Fördelarshunt VS2 är uppföljaren till LK Systems Fördelarshunt VS.

Den nya fördelarshunten har samma kapacitet som föregångaren och passar golvvärmeytor upp till cirka 200 kvadratmeter. Den har en VF-ventil för anläggningar med lågt primärt drivtryck samt en energieffektiv cirkulationspump med automatisk varvtalsreglering, uppger LK Systems.

Till detta finns nya installationsskåp för inbyggnad eller montering utanpå vägg.

Förbättrade egenskaper:
• Kompakt design.
• Bättre gradering av shuntventilens inställning.
• Bättre gradering av maxbegränsningstermostat.
• Kraftigare cirkulationspump.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2017
LK Systems AB
www.lksystems.se
08-506 851 00