Produktkategorier: Värme / Drift, Fjärrvärme

Garanterar värmeöverföring

Alfa Laval Maxi Compact
Publicerad: 20 juni 2017

Från Armatec kommer en ny fjärrvärmecentral för lite större fastig­heter – Alfa Laval Maxi Compact. Den klarar effektbehov upp till 350 kW och innehåller en värmeväxlare för uppvärmning och en för tappvarmvatten.

Alfa Laval Maxi Compact är AHRI*-certifierad, vilket ska garantera att teoretiskt beräknad värmemängd även överförs i verkligheten.

– Nya Alfa Laval Maxi Compact ger våra kunder trygghet genom att värmeväxlarna i centralen är certifierade enligt AHRI. Utan certifiering riskerar man att få växlare som underpresterar. Det ökar returtemperaturen och i värsta fall åker fastighetsägaren på att betala strafftaxa till energibolaget, säger Jens Helgegren, produktområdeschef på Armatec, i ett pressmeddelande.

Alfa Laval Maxi Compact är svensktillverkad och bygger på hög grad av standardisering. Det kortar tiden från beställning till leverans. Med den fabriksinställda reglerenheten Alfa Laval IQHeat går det även att korta tiden för installation och driftsättning, menar Armatec. Cent­ralen har också kompakta mått och saknar utstickande delar. Kabeldragningen är integrerad i ramen, för enklare hantering.

*Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2017
Armatec AB
www.armatec.se
031-89 01 00