Produktkategorier: Värme / Drift, Golvvärmesystem

Fördelaren är kompaktare

Publicerad: 21 november 2019

Nu lanserar Thermotech en uppgraderad golvvärmefördelare. Den är en del i ett nytt golvvärmesortiment med fördelare, skåp och shuntar.

Den nya golvvärmefördelaren är kompaktare än föregångaren och ryms i 95 mm väggkonstruktion. Den är anpassad till c/c 50 mm, liksom hela det övriga nya sortimentet av fördelare, skåp och shuntar. Det innebär att hela sortimentet är kompatibelt och anpassat mot varandra.

Utgångarna på golvvärmefördelarens övre och nedre stav är förskjutna i förhållande till varandra så att det ska vara enklare att dra rören och ger mer plats för rörgenomföringar och matarledningsrör. En komplett installation kan utföras helt utan linade anslutningar och anslutningarna görs smidigt underifrån.

Golvvärmefördelaren är tillverkad i rostfritt stål och finns i storlekarna 1–12 slingor. Den har integrerade injusterings- och termostatventiler samt enkel påfyllning och avluftning.

Golvvärmefördelaren har anslutning G20 för golvvärmerör och Ri25 för matarledningsrör. Den levereras som standard med 17 mm klämringskopplingar och vinklade kulventiler, men kan anpassas med andra kopplingar och ventiler vid beställning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2019
Thermotech Scandinavia AB
www.thermotech.se
060-50 10 00