Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

För flexibla värmeinstallationer

Flexi och DN20
Publicerad: 25 oktober 2017

Esbes produktsegment av shuntgrupper har växt med två produktgrupper, Flexi och DN20. De ska ge flexibilitet, valmöjlighet och mer frihet för konstruktion av värmeinstallationer, menar Esbe.

Shuntgruppen Flexi är basen för skräddarsydd shuntgrupp med valfri pump, ställdon eller styrenhet. Flexi finns med fyra valmöjligheter: direkt, termostatisk samt vridande ventil med eller utan ställdon.

Esbes shuntgrupp DN20 har kompakt design med hög prestanda. Den finns tillgänglig i tre versioner: direkt – för direkt värmeförsörjning, mixed – med ställdon för värmekretsar där flödestemperaturreglering behövs samt termostatisk - där konstant temperaturkontroll behövs. DN20 är utrustad med Wilo RSTG 7,5 m pump.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2017
Esbe AB
www.esbe.se
0371-57 00 20