Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Fjärravläsning optimerar driften

Connected
Publicerad: 17 juni 2020

Till Premablock shuntgrupper finns nu tillbehörsprogrammet Connected för att optimera driften genom fjärravläsning.

För att förenkla installation av fjärravläsningsbara givare i anläggningen och säkerställa korrekt montage kan Premablock-shuntgrupper förses med en rad olika tillbehör till Connected. De anpassas till fastighetens behov funktioner, fabrikat och kommunikationsspråk och specificeras i samband med att shuntgruppen i övrigt konfigureras.

Tillbehören monteras innanför shuntgruppens ventiler vilket underlättar service och kontroll av komponenterna.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2020
PREMA
www.prema.se
0480-560 90