Produktkategorier: Värme / Drift, Golvvärmesystem

Dra nytta av snygg energieffektivitet

Smatrix Style
Publicerad: 21 november 2017

Uponor Smatrix sortimentet för golvvärme och kyla har utökats med en elegant och tunn termostat som uppfyller högsta krav på design och teknik, menar Uponor.

Uponor Smatrix Style är idealisk för nybyggnation men passar befintliga Uponor Smatrix reglersystem. Operativ rumsgivare mäter och känner av luftfuktighet samt omgivningstemperatur.

Uponor Smatrix Style rumsgivare styrs av en manöverpanel, trådlöst med Uponor Smatrix Wave PLUS I-167 eller Uponor Smatrix Base PRO I-147 för trådburet. Uponor Smatrix Style rumsgivare passar i de flesta täckramar på marknaden, 55x55 mm. Rumsgivare och termostat drivs av ett CR2032 litiumbatteri per enhet.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2017
Uponor AB
www.uponor.se
0223-380 00