Produktkategorier: Värme / Drift, Styr & Regler

Detektor sänker energikostnaden

COW
Publicerad: 21 januari 2019

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem.

Detektorn är mer kompakt och robustare än tidigare. Måtten är 100x 90 x50 mm och den har ett robust IP65-skyddat icke-metalliskt hölje.

COW är konstruerad för väggmontering, men finns även för kanal- och rumsmontering. Systemet är utformat för att fungera som en stand-alone eller analog enhet för CO-läckor och styrfunktioner för fläktar. En detektor täcker upp till 400 kvadratmeter.

Vid höga CO-nivåer ger detektorn signaler till ventilationssystemet som påbörjar drift och körs tills områdets atmosfär återgår till en säker nivå. Elkostnaderna kan minskas upp till 85 procent eftersom fläktarna endast körs vid behov, uppger Automatikprodukter.

Det går även att ansluta vanliga blixt- och varningssirener som varnar personal för höga CO-koncentrationer. En tydlig LCD-display indikerar kontinuerligt detektorns status för de CO-nivåer som övervakas.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2019
Automatikprodukter i Askim AB
www.automatikprodukter.se
031-287202