Produktkategorier: Värme / Drift, Cirkulationspumpar

Cirkulationspumparna blir tystare

Calio S och Calio-Therm S
Publicerad: 21 februari 2019

KSB släpper nya generationerna av cirkulationspumparna i serierna Calio S och Calio-Therm S. Pumparna är tänkta att användas i cirkulationssystem för värme-, ventilations- och klimatanläggningar. Calio-Therm S kan dessutom användas till cirkulationssystem för dricksvatten.

Enligt KSB har de nya pumparna mer utpräglad design än föregångarna. Vid konstruktionen har utvecklarna fokuserat på att de ska vara enkla att manövrera och mycket kompatibla med befintliga system. Pumparna ska också vara bland de tystaste värmecirkulationspumparna på marknaden med ljudnivå under 30 dB(A).

Pumparnas display med symboler kan skötas med tryckknappar. Ett LCD-fält visar omväxlande driftsättet, den aktuella elektriska effekten, volymflödet och uppfordrings-höjden.

I mitten av 2019 kommer ytterligare två pumpstorlekar att vara tillgängliga: Calio S 25–80 och Calio S 30–80 med uppfordringshöjd på upp till åtta meter.

Pumparna finns i standardlängderna 130 mm och 180 mm i grått gjutjärn eller rostfritt stål. Pumpar med längden 180 mm har förmonterade värmeisoleringsskal.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2019
KSB Sverige AB
www.ksb.se
031-720 24 00