Produktkategorier: Utrustning, Verktyg

Verktyget kopplar upp

Minipress Connect, ACKE Connect och Max Connect
Publicerad: 26 april 2018

LK lanserar en ny serie pressverktyg med infodisplay och bluetooth-anslutning. Det innebär flera smarta funktioner som underlättar arbetet för användaren, menar LK.

Den nya serien innehåller modellerna Minipress Connect, ACKE Connect och Max Connect. Verktygen används för att pressa kopplingar i plast- och metallrörsystem för exempelvis tappvatten och värme.

På infodisplayen kan användaren bland annat se batteristatus, presstryck, arbetstid, antal pressningar och serviceintervall. LK har egen serviceverkstad auktoriserad för service, kalibrering och reparation av företagets pressverktyg.

Med bluetooth kan pressverktyget anslutas till appen i-press, där det går att ställa in om pressning ska starta med enkel- eller dubbelklickning. Vidare visas information om maskinens serienummer, senaste presstryck, antal felaktiga pressningar och hur långt det är till nästa service.

Det finns även en mjukvara till dator för övervakning, arkivering och utskrift av pressdata. På så sätt kan installatören få ut en överskådlig projektdokumentation med uppmätt presstryck för varje pressning.

Ytterligare en nyhet är att tyngdpunkten på modellen Minipress Connect har flyttats för bättre ergonomi, uppger LK.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2018
LK Systems AB
www.lksystems.se
08-506 851 00