Produktkategorier: Utrustning, Datorer, Mjukvara

Vassare CAD-program

MagiCAD 2020
Publicerad: 25 september 2019

MagiCAD Group har släppt MagiCAD 2020 för Revit och AutoCAD. Den innehåller nya funktioner och förbättrade arbetsflöden för snabbare och smidigare el- och VVS-projektering, uppger MagiCAD.

MagiCAD 2020 har över 190 funktioner och förbättringar för båda plattformarna tillsammans.

Programvaran är helt kompatibel med Autodesk BIM 360 Design vilket möjliggör för MagiCADs dataset att synkroniseras automatiskt i Revit-projekt.

Med MagiCAD 2020 för Revit kan VVS-projektörer arbeta med hela förgreningar. En förgrening kan kopieras, flyttas och sedan anslutas till ett befintligt nätverk. Tanken är att det ska förbättra produktiviteten och kvaliteten.

MagiCAD 2020 för AutoCAD skapar möjligheter till ännu mer noggrann rörprojektering genom användning av konstanttrycksventiler i tappvattensystem och värme­förlustberäkningar för tilloppsledningar i värme- och kylsystem.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2019
MagiCAD Group AB
www.magicad.com/sv
0771-22 32 66