Produktkategorier: Utrustning, Tillsatsmaterial

Tätning på dunk

Multiseal
Publicerad: 28 september 2017

Multiseal från Unipak är ett flytande tätningsmedel som hälls direkt i vattnet i slutna kretsar för tätning av dolda läckor.

Multiseal finns i flera varianter anpassade till olika system, framför allt värme, med vätskeförluster på upp till 400 l/dygn.

Multiseal tätningssystem är baserat på uppslammade kristallina mineraler. Med hjälp av en pump förs Multiseal ut i anläggningen. Läckor tätas inifrån ”av sig själv” genom förkisling inom ett par dagar. Det är inte nödvändigt att veta exakt var läckan finns, uppger Unipak.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2017
Unipak A/S
www.unipak.dk/sv
+45 86 26 11 77