Produktkategorier: Utrustning, Skyddsutrusning

Stoppar fallande verktyg

Publicerad: 28 oktober 2019

Nästan alla hantverkare arbetar regelbundet på höjder över två meter. Enligt Luna har 70 procent någon gång tappat ett handverktyg från hög höjd.

Samtidigt är det ytterst få som alltid säkrar sina verktyg. Avsaknaden av infästningspunkter anges som den viktigaste anledningen.

Luna lanserar nu ett nytt sortiment handverktyg för att komma tillrätta med problemet. Verktygen är förberedda för smidigast möjliga säkring och dessutom anpassade till nordiska klimatförhållanden. Fästpunkterna är utformade för snabb och effektiv säkring, samtidigt som de inte begränsar användarens rörelse­frihet.

Initialt lanseras handverktyg inom produktgrupperna snickarhammare, slagverktyg, mätband, knivar, yxor, handsågar och tvingar.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2019
Luna AB
www.luna.se
0322-60 60 00