Produktkategorier: Utrustning, Skyddsutrusning, Tillsatsmaterial

Stoppar brandspridning

Multicollar Slim
Publicerad: 21 februari 2019

Multicollar Slim är en universal brandkrage som marknadsförs i Sverige av Eld & Vatten. Den är 30 mm hög och sammansatt av stålband tillverkade av 174 länkar med inlägg av grafit.

Enligt Eld & Vatten är Multicollar Slim lätt att installera, för att passa olika rördiameter kan länkarna lätt separeras.

Om brand skulle uppstå expanderar grafiten i Multi­collar Slim som skapar en brandskyddande tätning för rörgenomföringen. I kombination med tätningsmedlet Multi­sealant A är det också möjlig att uppnå en röktät lösning.

Systemet kan lösa de flesta vinklar och rörplaceringar. Multicollar Slim är testad enligt EN1366-3, samt har klassificering enligt EN 13501-2.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2019
EOV Sverige AB
www.eldochvatten.com
0303-654 20