Produktkategorier: Utrustning, Verktyg

Sågar med kall precision

SB 4-A22
Publicerad: 28 maj 2018

Hiltis nya batteridrivna bandsåg SB 4-A22 ska minimera störande buller, värme och gnistor vid kapning av metall. 

Bandsågen har konstruerats för VVS-montörer och elektriker som behöver kunna kapa med exakt precision. Den kan hantera metallrör, kanaler, armering, stänger och plåt med ett djup på upp till 63,5 mm.

SB 4-A22 väger 3,8 kg, genomför 167 varv per minut och är utrustad med en LED-lampa. Sågen har Hiltis nya generation 22 V-batterier och är kompatibel med företagets 22 V-batteriplattform. Batteriernas drifttid har ökats med upp till 80 procent så att verktygen kan hantera jobb som förr krävde en nätansluten modell, menar Hilti.

SB 4-A22 levereras också med Hilti Connect, en app för verktyg som ansluter till en mobiltelefon eller annan mobil enhet med hjälp av Near Field Communication-teknik (NFC). Den ger åtkomst till information som verktygstyp, serienummer, ägare, garantier, service- och reparationsschema och praktiska vägledningar.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2018
Hilti Svenska AB
www.hilti.se
020-55 59 99