Produktkategorier: Utrustning, Mjukvara

Räknar energi snabbare

BIM Energy
Publicerad: 21 november 2019

StruSoft lanserar BIM Energy – ett nytt beräkningsprogram för energisimulering av byggnader.

BIM Energy har ett användarvänligt gränssnitt, smidiga grafiska verktyg och omfattande material- och installationskataloger som ska ge tidseffektiv energimodellering av befintliga byggnader eller analys av teknikval i tidiga skeden vid nybyggnad, uppger Strusoft.

Strusoft menar att programmet är flexibelt och lättanvänt och passar erfarna energiberäkningsingenjörer och nya grupper av användare som tidigare inte använt energiberäkningsprogram. Det ska även möjliggöra noggrannare analys av energieffektiviseringsåtgärder som tidigare kanske hanterats med handräkning eller uppskattningar.

Beräkningsfunktionerna är hämtade från VIP-Energy som är StruSofts beprövade och validerade energiberäkningsprogram. Snabba beräkningsalgoritmer gör att resultatet kan uppdateras kontinuerligt så att olika utföranden kan bedömas löpande under arbetet.

Funktionerna för att simulera installationer som luftbehandlingsaggregat, kylmaskiner och värmepumpar är omfattande. Programmet ger också en överskådlig beräkningsrapport där även enskilda parametrar kan väljas ut och plottas mot tid eller utomhustemperatur.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2019
StruSoft
www.strusoft.com