Produktkategorier: Utrustning, Verktyg, Styr & Regler

Övervakning bevarar konsten

Testo 160-serien
Publicerad: 25 oktober 2017

Testo har tagit fram ett särskilt övervakningssystem som bland annat kan användas i museer och dokumentarkiv.

WiFi-dataloggrarna i Testo 160-serien övervakar och dokumenterar temperatur, fukt, ljusstyrka, UV-strålning, CO2-halt, atmosfärstryck, rörelser och position. Övervakning av omgivningsklimatet ger möjlighet att bevara värdet på konstverk och dokument samt att dokumentera alla mätdata, menar svenska agenten Nordtec Instrument.

Mätvärdena överförs via trådlöst nätverk till en molntjänst, Testo Cloud. Därifrån kan de hämtas med dator, surfplatta eller smartphone från vilken plats som helst där det finns en internetanslutning. Om ett gränsvärde överskrids skickas omedelbart ett larm via SMS eller e-post. Dataloggrarna har utformats speciellt för att användas i utställningslokaler diskret och obemärkt. En dekorkåpa finns som tillval och kan färgas eller dekoreras så att den smälter in i bakgrunden.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2017
Nordtec Instrument AB
www.nordtec.se
031-704 10 70