Produktkategorier: Utrustning, Mätinstrument

Mångsidigt instrument mäter mycket

Testo 440
Publicerad: 23 februari 2018

Nordtec Instrument utökar sitt sortiment med nya luftflödes- och IAQ-mätaren Testo 440 – ett kompakt handinstrument med användarvänliga mätmenyer och trådlösa givare. Enligt Nordtec ger instrumentet möjlighet till bekväm mätning av alla ventilations- och inneklimatparametrar.

Testo 440 har förinställda och tydligt strukturerade menyer för dessa mätuppgifter: luftflödesmätning i kanaler och över luftdon, k-faktor, turbulensgrad enligt EN ISO 7730, kyl- och värmelast, indikering av fuktskaderisk och långtidsmätning.

Det finns givare för lufthastighet, temperatur, fukt, turbulensgrad, CO2, CO och ljusstyrka. Det går att välja mellan trådlösa givare och givare med fast kabel. Bluetooth-givare ger mer rörelsefrihet och sparar utrymme. Dessutom finns ett givarhandtag som används för att ansluta givare, teleskop och förlängningar.

Testo 440 kan visa upp till tre värden samtidigt. Det går även att spara upp till 7 500 mätblock i instrumentminnet som kan exporteras via USB-gränssnitt.

Instrumentet finns i två modellversioner. Modellen Testo 440 dP är tekniskt identisk med standardversionen, men har dessutom en integrerad differenstryckgivare för mätningar över filter och mätning med Pitotrör (Prandtlrör) och k-faktor.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2018
Nordtec Instrument AB
www.nordtec.se
031-704 10 70