Produktkategorier: Utrustning, Mjukvara

Förfinad värmepumpövervakning

Clima Check onsite
Publicerad: 28 oktober 2019

En ny version av analysverktyget Clima Check onsite har presenterats och når kunderna inom kort.

I gränssnittet finns nu en ruta med SEI (System Efficiency Index) och delverkningsgrader.

Även Clima Check online har uppdaterats. Bland annat har systemets säkerhet och svarstider förbättrats. Grundinställningen för tidspannet i grafer är nu 24 timmar.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2019
ClimaCheck
home.climacheck.com