Produktkategorier: Utrustning, Mjukvara

Beräknar takavvattning snabbt

Publicerad: 17 juni 2019

Mataki har nu ett webbaserat dimensioneringsprogram för invändig takavvattning.

Med det ska det vara snabbt och enkelt att följa gällande regelverk.

Programmet gör beräkningar enligt standarderna SS-EN 12056-3 och SS 824031. Användaren fyller i uppgifter om geografisk plats, ytskikt och takyta med mera. Därefter genererar programmet information om flödesmängd samt hur många takbrunnar och lövfångarsilar som krävs för att avvattna ytan korrekt.

Tjänsten riktar sig framförallt till arkitekter, konstruktörer och takentreprenörer men är öppen för alla.

Dimensioneringsprogrammet är ett komplement till en projekteringsvägledning för takavvattning som Mataki presenterat tidigare i år.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2019
Mataki Sverige
https://mataki.se
042-33 40 00