Produktkategorier: Skyddsutrusning, Spillvatten / VA

Trådlöst nivålarm varnar

VA-Alert W
Publicerad: 19 november 2015

Afriso Ema presenterar VA-Alert W, ett trådlöst fulltankalarm för slutna avloppstankar. Det har låg installationskostnad eftersom ingen grävning behövs och passar därför eftermarknaden, menar Afriso Ema.

VA-Alert W larmar i god tid innan tömning. Larmet arbetar konduktivt och är avsett för avloppsvatten eller andra elektriskt ledande vätskor. Alarm ges när givarens båda elektroder omges av vätskan.

Sändaren har en inbyggd antenn som monteras under mark med en inkluderad hållare. Kommunikation mellan alarmenhet och givare sker via radio på 433 MHz-bandet. Sändarenheten drivs av två AA-batterier med en förväntad livslängd på mer än ett år. När batterierna börjar bli svaga avges signal på mottagarenhet.

Det finns även inbyggt relä för extern larmutgång med en potentialfri utgång för anslutning av larmlampa, externt larm eller liknande.

Den trådlösa varianten är ett komplement till Afriso Emas VA-Alert för de tillfällen då det lämpar sig bättre att inte trådbinda larm och givare.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2015
Afriso Ema AB
www.afriso.se
040-92 20 50