Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avskiljare

Tar hand om bakfall

Back-Trap
Publicerad: 18 november 2016

Back-Trap från Fyra Hus är ett bakvattenstopp som ska hindra avloppsvatten från exempelvis WC att rinna in i golvbrunnen.

Bakvattenstoppet tar hand om upp till 30 mm bakfall och svall. Det är en väl genomtänkt och av branschen accepterad lösning på bakvatten till golvbrunn när övriga alternativ inte är genomförbara av tekniska eller ekonomiska skäl, menar Fyra Hus.

Back-Trap klarar flöden upp till 1,5 l/s och passar de flesta golvbrunnar på marknaden med 75 mm sidoutlopp. Back-Trap är tillverkad av svart EPDM-gummi som klarar vattentemperaturer upp till 110 ºC.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2016
Fyra Hus AB
www.backtrap.se
031-763 27 00