Produktkategorier: Komponenter, Spillvatten / VA

Skyddar och övervakar

Amacontrol III
Publicerad: 17 januari 2020

En ny modul från KSB kan ge skydds- och övervakningsfunktioner till koncernens pumpar och dränkbara omrörare.

Den nya produkten, Amacontrol III, övervakar fasföljden och upptäcker eventuella fasbortfall och andra spänningsfel. Enheten kan dessutom kontrollera temperatursensorer, läckkontroll samt 4–20 mA vibrationssignal. Den registrerar även kopplingsfrekvens, drifttimmar och bortfall av anslutna sensorer.

Ett fel- och ett varningsrelä ska garantera säker avstängning av aggregaten och utlösning av ett förvarningsmeddelande. Den integrerade diagnosfunktionen visar bland annat driftdata, aktuella mätvärden och dessutom en detaljerad felanalys av det senaste felet med förinställda tidsfönster.

De övervakade aggregaten kan styras via en app och utvärdera data som levereras av skyddsmodulen. Med tillbehören går det även att skicka data till befintligt dataregistreringssystem eller till molnet.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2019
KSB Sverige AB
www.ksb.se
031-720 24 00