Produktkategorier: Spillvatten / VA, Brunnar

Renar hundra gånger bättre

Fann Blue
Publicerad: 18 juni 2020

Fann VA-teknik lanserar trekammarbrunnen Fann Blue.

Enligt Fann har den nästan 100 gånger lägre utsläppsnivåer än vad som krävs.

Blue kommer inledningsvis finnas i storlek två kubikmeter och inom kort även fyra kubikmeter. Brunnen tillgänglig som ett komplett paket inklusive teleskopslock, med eller utan pumpbrunn samt även utan några tillbehör.

Trekammarbrunn ska alltid kompletteras med en efterföljande rening, till exempel infiltration för att uppfylla funktionskraven i de allmänna råden, uppger Fann.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2020
FANN VA-teknik AB
www.fann.se
08-761 02 21